Mali mieszkańcy Powiatu Świeckiego - kalendarz 2020


Fotografie mego autorstwa znalazły się w Kalendarzu na 2020 rok pt. "Mali mieszkańcy Powiatu Świeckiego" wydanym dzięki współpracy z Powiatem Świeckim. W kalendarzu znalazło się 13 prac fotograficznych.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty...