NOWOŚCI                                                                     FOTOGRAFICZNE KADRY PROSTO Z TERENU

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Kruki

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Opowieści ze Stumilowego lasu

Dolina Dolnej Wisły

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

W krainie olbrzymów

Bielik

Wilk szary

Łabędź niemy

Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego

Ptaki Hitchcocka

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Dolina Dolnej Wisły

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Mewia łacha wiślana

Daniel

Jeleń szlachetny

Jeleń szlachetny

Bocian biały

Żuraw

Zimorodek

Zimorodek

Dolina Dolnej Wisły

Zachód słońca

PSZ_0119

Daniel

Konik polny

Bielik

Zimorodek

Dolina Dolnej Wisły

Niestrzęp głogowiec

Dudek

Dzierzba gąsiorek

Niedoliski

Planeta Ziemia

Sobińska Struga

Trzcinowisko

Cyraneczka

Brzęczka

Żaba jeziorkowa

Żaba jeziorkowa

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Złota godzina

Złota godzina

Złoty niemy

Dolina Dolnej Wisły

Przylaszczka pospolita

Dolina Dolnej Wisły

Trzcinowisko

Przylaszczka pospolita

Przylaszczka pospolita

Przylaszczka pospolita

Wiewiórka

Puszczyk

Złota godzina

Pokrzywa zwyczajna

Przylaszczka pospolita

Miłek wiosenny

Wilczym tropem

Wilk szary

Czarcie Góry

Czarcie Góry

Wilk szary

Kruk

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

PSZ_0389

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Przymrozek

Przymrozek

Przymrozek

Przymrozek

Złota Polska Jesień

Bielik

Łabędź niemy

Puszczyk

Daniele

Daniel

Złota Polska Jesień

Złota Polska Jesień

Daniel

Puszczyk zwyczajny

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Jeleń szlachetny

Czarcie Góry

Krajobraz rolniczy

Leśna rozgwiazda

Leśne rozlewisko

Wsła z lotu ptaka

Oczko wodne

Krajobraz rolniczy

Jeleń szlachetny

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Dolina Dolnej Wisły

Żurawie

Dolina Dolnej Wisły

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Roztocze Środkowe

Daniel

Dolina Dolnej Wisły

Czapla biała

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Sarna europejska

Dolina Dolnej Wisły

Sarna europejska

Dolina Dolnej Wisły

Złota godzina

Sarna europejska

Sarna europejska

Sarna europejska

Sarna europejska

Złota godzina

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Mrówka

Maki polne

Wstężyk ogrodowy

Puszcza Solska

Puszcza Solska

Wełnianka pochwowata

Puszczyk

Zimorodek

Sarna europejska

Sarna europejska

Niedoliski

Krajobraz rolniczy

Krajobraz rolniczy

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Sarna europejska

Grabowiec

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Żuraw zwyczajny

Czernica

Perkoz dwuczuby

Kaczka krzyżówka

Przylaszczka pospolita

Przylaszczka pospolita

Miłek wiosenny

Miłek wiosenny

Żuraw zwyczajny

Żuraw zwyczajny

Perkoz dwuczuby

Bielik

Kruk

Łoś

Łabędź krzykliwy

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Opowieści ze Stumilowego Lasu

Myszołów zwyczajny

Lis

Bielik

Kruki

Kruk

Bielik

Bielik

Bielik

Opowieści ze Stumilowego lasu

Kruk

Bielik

Bielik

Złota godzina

Bielik

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Żurawie

Zbocza Płutowskie

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Złota godzina

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Diabelce - widok na Wisłę

Dolina Dolnej Wisły

Zimorodek

Zimorodek

Wschód słońca

Dolina Dolnej Wisły

Diabelce - widok na Wisłę

Jeleń europejski

Kuna leśna

Sarna europejska

Złota godzina

Dolina Dolnej Wisły

Dolina Dolnej Wisły

Żurawie

Jeleń europejski

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Daniel

Jeleń europejski

Sarna europejska

Sarna europejska

Dolina Dolnej Wisły

Zaćmienie księżyca

Daniel

Zając szarak

Zimorodek

Jeleń europejski

Lelek kozodój

Sarna europejska

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Sarna europejska

Lis

Dolina Dolnej Wisły

Mak polny

Dudek

Kowalik

Nadwiślańskie wierzby

Lisie rodzeństwo

Zimorodek

Dzięcioł duży

Dzięcioł czarny

PSZ_0144a

PSZ_0231a

PSZ_0247a

Opowieści ze Stumilowego lasu

Nadwiślańskie wierzby

Nadwiślańskie wierzby

Grabowiec

Kokoryczka wielokwiatowa

Gwiazdnica wielkokwiatowa

Miłek wiosenny

Perkoz dwuczuby

Opowieści ze Stumilowego lasu

Zawilec gajowy

Przylaszczka pospolita

Zawilec żółty

Żaba moczarowa

Perkoz dwuczuby

Przylaszczka pospolita

Wiewiórka

Żuraw zwyczajny

Kruk

Bielik

Łabędź krzykliwy

Bielik

Opowieści ze Stumilowego lasu

Myszołów zwyczajny

Łabędź krzykliwy

Opowieści ze Stumilowego lasu

PSZ_0133

Łyska

Żuraw

Bielik

Bielik

Lodowy most

Bielik

Wilk szary

Bielik

Bielik

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Stara Rzeka

Stara Rzeka

Opowieści ze Stumilowego lasu

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź niemy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Bielik

Bielik

Bielik

Opowieści ze Stumilowego lasu

Opowieści ze Stumilowego lasu

Żubry

Jeleń europejski

Jeleń europejski

Daniel

Daniel

Daniel

Daniele

Łoś

Jeleń europejski

Wrzos zwyczajny

Zimorodek

W blasku słońca

Jaszczurka żyworodna

Wrzos zwyczajny

Mak polny

Paprocie

Dudek zwyczajny

Dudek zwyczajny

Dzięcioł duży

Perkoz dwuczuby

Łabędź krzykliwy

Bielik

Bielik

Bielik

Sójki

Bielik

Bielik

Biedronka siedmiokropka

Wrzos zwyczajny

IMG_0088

Dolina Dolnej Wisły

Sarna europejska

Sarna europejska

Rybitwa rzeczna

Zając szarak

Sarna europejska

Sarna europejska

Obłoki srebrzyste

Brodnicki Park Krajobrazowy

Dolina Dolnej Wisły

Niedolisek

Niedoliski

Niedoliski

Dolina Dolnej Wisły - zachód słońca

Żaba moczarowa

All © 2021 by Piotr Szumigaj. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved webdesign.