top of page

 NOWOŚCI                                                                     FOTOGRAFICZNE KADRY PROSTO Z TERENU

Martwa natura
Jesienne impresje
Opieńka miodowa
Jeleń europejski
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Dudek
Bocian biały
Włochatka
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
9H6A9527
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Jeleń europejski
Jeleń europejski
Jeleń europejski
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Sarna europejska
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Sarna europejska
Trawy
Kwietna łąka
Dolina Dolnej Wisły
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Wierzba głowiasta
Złoty poranek
Złoty poranek
Bocian czarny
Sarna europejska
Skrzyp
Dudek
Bocian biały
Kwietna łąka
Kwietna łąka
Sarna europejska
Sarna europejska
Sarna europejska
Sarna europejska
Borsuk
Bocian biały
Łabędź krzykliwy
Perkoz dwuczuby
Dolina Dolnej Wisły
9H6A5954
Zawilec gajowy
Przylaszczka pospolita
Przylaszczka pospolita
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
9H6A3377
9H6A3425
Żurawie gody
Dol
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Kruki
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Opowieści ze Stumilowego lasu
Dolina Dolnej Wisły
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
W krainie olbrzymów
Bielik
Wilk szary
Łabędź niemy
Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego
Ptaki Hitchcocka
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Dolina Dolnej Wisły
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Mewia łacha wiślana
Daniel
Jeleń szlachetny
Jeleń szlachetny
Bocian biały
Żuraw
Zimorodek
Zimorodek
Dolina Dolnej Wisły
Zachód słońca
PSZ_0119
Daniel
Konik polny
Bielik
Zimorodek
Dolina Dolnej Wisły
Niestrzęp głogowiec
Dudek
Dzierzba gąsiorek
Niedoliski
Planeta Ziemia
Sobińska Struga
Trzcinowisko
Cyraneczka
Brzęczka
Żaba jeziorkowa
Żaba jeziorkowa
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Złota godzina
Złota godzina
Złoty niemy
Dolina Dolnej Wisły
Przylaszczka pospolita
Dolina Dolnej Wisły
Trzcinowisko
Przylaszczka pospolita
Przylaszczka pospolita
Przylaszczka pospolita
Wiewiórka
Puszczyk
Złota godzina
Pokrzywa zwyczajna
Przylaszczka pospolita
Miłek wiosenny
Wilczym tropem
Wilk szary
Czarcie Góry
Czarcie Góry
Wilk szary
Kruk
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
PSZ_0389
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Przymrozek
Przymrozek
Przymrozek
Przymrozek
Złota Polska Jesień
Bielik
Łabędź niemy
Puszczyk
Daniele
Daniel
Złota Polska Jesień
Złota Polska Jesień
Daniel
Puszczyk zwyczajny
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Jeleń szlachetny
Czarcie Góry
Krajobraz rolniczy
Leśna rozgwiazda
Leśne rozlewisko
Wsła z lotu ptaka
Oczko wodne
Krajobraz rolniczy
Jeleń szlachetny
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Dolina Dolnej Wisły
Żurawie
Dolina Dolnej Wisły
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Roztocze Środkowe
Daniel
Dolina Dolnej Wisły
Czapla biała
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Sarna europejska
Dolina Dolnej Wisły
Sarna europejska
Dolina Dolnej Wisły
Złota godzina
Sarna europejska
Sarna europejska
Sarna europejska
Sarna europejska
Złota godzina
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Mrówka
Maki polne
Wstężyk ogrodowy
Puszcza Solska
Puszcza Solska
Wełnianka pochwowata
Puszczyk
Zimorodek
Sarna europejska
Sarna europejska
Niedoliski
Krajobraz rolniczy
Krajobraz rolniczy
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Sarna europejska
Grabowiec
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Żuraw zwyczajny
Czernica
Perkoz dwuczuby
Kaczka krzyżówka
Przylaszczka pospolita
Przylaszczka pospolita
Miłek wiosenny
Miłek wiosenny
Żuraw zwyczajny
Żuraw zwyczajny
Perkoz dwuczuby
Bielik
Kruk
Łoś
Łabędź krzykliwy
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Opowieści ze Stumilowego Lasu
Myszołów zwyczajny
Lis
Bielik
Kruki
Kruk
Bielik
Bielik
Bielik
Opowieści ze Stumilowego lasu
Kruk
Bielik
Bielik
Złota godzina
Bielik
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Żurawie
Zbocza Płutowskie
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Złota godzina
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Diabelce - widok na Wisłę
Dolina Dolnej Wisły
Zimorodek
Zimorodek
Wschód słońca
Dolina Dolnej Wisły
Diabelce - widok na Wisłę
Jeleń europejski
Kuna leśna
Sarna europejska
Złota godzina
Dolina Dolnej Wisły
Dolina Dolnej Wisły
Żurawie
Jeleń europejski
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Daniel
Jeleń europejski
Sarna europejska
Sarna europejska
Dolina Dolnej Wisły
Zaćmienie księżyca
Daniel
Zając szarak
Zimorodek
Jeleń europejski
Lelek kozodój
Sarna europejska
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Sarna europejska
Lis
Dolina Dolnej Wisły
Mak polny
Dudek
Kowalik
Nadwiślańskie wierzby
Lisie rodzeństwo
Zimorodek
Dzięcioł duży
Dzięcioł czarny
PSZ_0144a
PSZ_0231a
PSZ_0247a
Opowieści ze Stumilowego lasu
Nadwiślańskie wierzby
Nadwiślańskie wierzby
Grabowiec
Kokoryczka wielokwiatowa
Gwiazdnica wielkokwiatowa
Miłek wiosenny
Perkoz dwuczuby
Opowieści ze Stumilowego lasu
Zawilec gajowy
Przylaszczka pospolita
Zawilec żółty
Żaba moczarowa
Perkoz dwuczuby
Przylaszczka pospolita
Wiewiórka
Żuraw zwyczajny
Kruk
Bielik
Łabędź krzykliwy
Bielik
Opowieści ze Stumilowego lasu
Myszołów zwyczajny
Łabędź krzykliwy
Opowieści ze Stumilowego lasu
PSZ_0133
Łyska
Żuraw
Bielik
Bielik
Lodowy most
Bielik
Wilk szary
Bielik
Bielik
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Stara Rzeka
Stara Rzeka
Opowieści ze Stumilowego lasu
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź niemy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Bielik
Bielik
Bielik
Opowieści ze Stumilowego lasu
Opowieści ze Stumilowego lasu
Żubry
Jeleń europejski
Jeleń europejski
Daniel
Daniel
Daniel
Daniele
Łoś
Jeleń europejski
Wrzos zwyczajny
Zimorodek
W blasku słońca
Jaszczurka żyworodna
Wrzos zwyczajny
Mak polny
Paprocie
Dudek zwyczajny
Dudek zwyczajny
Dzięcioł duży
Perkoz dwuczuby
Łabędź krzykliwy
Bielik
Bielik
Bielik
Sójki
Bielik
Bielik
Biedronka siedmiokropka
Wrzos zwyczajny
IMG_0088
Dolina Dolnej Wisły
Sarna europejska
Sarna europejska
Rybitwa rzeczna
Zając szarak
Sarna europejska
Sarna europejska
Obłoki srebrzyste
Brodnicki Park Krajobrazowy
Dolina Dolnej Wisły
Niedolisek
Niedoliski
Niedoliski
Dolina Dolnej Wisły - zachód słońca
Żaba moczarowa
bottom of page