top of page

 PTAKI                                                                                                                  SKRZYDLACI PRZYJACIELE

Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Dudek
Kruki
Bielik
Bocian czarny
Bocian biały
Dudek
Bocian biały
Łabędź krzykliwy
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Żurawie gody
Żurawie gody
Żurawie gody
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Łabędź niemy
Ptaki Hitchcocka
Żurawie
Bocian biały
Żuraw
Zimorodek
Zimorodek
Zimorodek
Gil
Bielik
Zimorodek
Lelek kozodój
Dzierzba gąsiorek
Dudek
Brzęczka
Modraszka
Kaczka krzyżówka
Łabędź niemy
PSZ_0022
Czapla biała
Gągoł
Samotnik
Nurogęś
Łabędź niemy
Łabędź niemy
Kaczka krzyżówka
Puszczyk
Kruk
Wróbel
Bielik
Puszczyk zwyczajny
Puszczyk zwyczajny
Łabędź niemy
Kruk
Żurawie
Zimorodek
Zimorodek
Grubodziób
Puszczyk
Zimorodek
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Kaczka krzyżówka
Żuraw zwyczajny
Żuraw zwyczajny
Bielik
Kruk
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Zimorodek
Bielik
Bielik
Myszołów zwyczajny
Kruk
Myszołów zwyczajny
Bielik
Bielik
Bielik
Kruk
Kruk
Kruk
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Bielik - Król przestworzy
Zimorodek
Zimorodek
Zimorodek
Zimorodek
Żurawie
Żurawie
Żurawie
Zimorodek
Zimorodek
Zimorodek
Lelek kozodój
Lelek kozodój
Lelek kozodój
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Rybitwa rzeczna
Kowalik
Kowalik
Kowalik
Zimorodek
Dzięcioł duży
Dzięcioł czarny
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Żuraw zwyczajny
Żuraw zwyczajny
Myszołów zwyczajny
Kruk
Bielik
Bielik
Łabędź krzykliwy
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Myszołów zwyczajny
Łabędź krzykliwy
Kaczki krzyżówki
Łyska
Żuraw zwyczajny
Bielik
Bielik
Bielik
Łabędź krzykliwy i niemy
Łabędź krzykliwy i niemy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź niemy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Bogatka
Dzięcioł zielony
Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Bocian czarny
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Zimorodek
Dudek zwyczajny
Dudek zwyczajny
Dudek zwyczajny
Kukułka
Łabędź niemy
Gęś gęgawa
Dzięcioł czarny
Dzięcioł czarny
Dzięcioł czarny
Dzięcioł czarny
Dzięcioł duży
Dzięcioł duży
Dzięcioł duży
Dudek zwyczajny
Dudek zwyczajny
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Perkoz dwuczuby
Dzięcioł duży
Żuraw zwyczajny
Żuraw zwyczajny
Gągoł
Gągoł
Sójki
Sójka
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Łabędź krzykliwy
Bielik
Bielik
Bielik
Bielik
Rybitwa rzeczna
Dzierzba gąsiorek
Dzierzba gąsiorek
Trznadel zwyczajny
Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Bocian biały
Pliszka siwa
Kos
bottom of page