top of page

 PTAKI                                                                                                                   SKRZYDLACI PRZYJACIELE

Bocian biały
Gęś gęgawa
Pustułka
Perkozek
Zimorodek
Gęś gęgawa
Łabędź krzykliwy
Dudek
Perkoz dwuczuby
Łabędź krzykliwy
Grubodziób
Włochatka
Łabędź krzykliwy
Perkoz dwuczuby
Żuraw zwyczajny
Trznadel
bottom of page