PTAKI                                                                                                                  SKRZYDLACI PRZYJACIELE

Bielik

Bielik

Łabędź niemy

Ptaki Hitchcocka

Żurawie

Bocian biały

Żuraw

Zimorodek

Zimorodek

Zimorodek

Gil

Bielik

Zimorodek

Lelek kozodój

Dzierzba gąsiorek

Dudek

Brzęczka

Modraszka

Kaczka krzyżówka

Łabędź niemy

PSZ_0022

Czapla biała

Gągoł

Samotnik

Nurogęś

Łabędź niemy

Łabędź niemy

Kaczka krzyżówka

Puszczyk

Kruk

Wróbel

Bielik

Puszczyk zwyczajny

Puszczyk zwyczajny

Łabędź niemy

Kruk

Żurawie

Zimorodek

Zimorodek

Grubodziób

Puszczyk

Zimorodek

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Kaczka krzyżówka

Żuraw zwyczajny

Żuraw zwyczajny

Bielik

Kruk

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Zimorodek

Bielik

Bielik

Myszołów zwyczajny

Kruk

Myszołów zwyczajny

Bielik

Bielik

Bielik

Kruk

Kruk

Kruk

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Bielik - Król przestworzy

Zimorodek

Zimorodek

Zimorodek

Zimorodek

Żurawie

Żurawie

Żurawie

Zimorodek

Zimorodek

Zimorodek

Lelek kozodój

Lelek kozodój

Lelek kozodój

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Rybitwa rzeczna

Kowalik

Kowalik

Kowalik

Zimorodek

Dzięcioł duży

Dzięcioł czarny

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Żuraw zwyczajny

Żuraw zwyczajny

Myszołów zwyczajny

Kruk

Bielik

Bielik

Łabędź krzykliwy

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Myszołów zwyczajny

Łabędź krzykliwy

Kaczki krzyżówki

Łyska

Żuraw zwyczajny

Bielik

Bielik

Bielik

Łabędź krzykliwy i niemy

Łabędź krzykliwy i niemy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź niemy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Bogatka

Dzięcioł zielony

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały

Bocian czarny

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Zimorodek

Dudek zwyczajny

Dudek zwyczajny

Dudek zwyczajny

Kukułka

Łabędź niemy

Gęś gęgawa

Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny

Dzięcioł czarny

Dzięcioł duży

Dzięcioł duży

Dzięcioł duży

Dudek zwyczajny

Dudek zwyczajny

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Perkoz dwuczuby

Dzięcioł duży

Żuraw zwyczajny

Żuraw zwyczajny

Gągoł

Gągoł

Sójki

Sójka

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Łabędź krzykliwy

Bielik

Bielik

Bielik

Bielik

Rybitwa rzeczna

Dzierzba gąsiorek

Dzierzba gąsiorek

Trznadel zwyczajny

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały

Bocian biały

Pliszka siwa

Kos

All © 2021 by Piotr Szumigaj. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved webdesign.